گروه بندی خیرین

انجمن پس از شناسایی ایتام توسط مددکاران و تشکیل پرونده و پذیرش ، مشخصات کودک را به خیرین داوطلب ارائه می دهد و داوطلب با پرداخت مبلغ تعیین شده از طرف موسسه ، کودکی را به طور خاص و با پرداخت مستمر ماهیانه حمایت می کند.

این خیرین با پرداختی مبالغ مستمر و ماهیانه تامین هزینه های جانبی ایتام تحت سرپرستی اعم از : آموزش ، درمان ، تامین مسکن ، تهیه لوازم ضروری زندگی ، تامین جهیزیه و ... را عهده دار می گردند.

کمکهای غیر نقدی و وجوه قربانی که توسط افراد خیر به موسسه ارائه می گردد . صرف نیاز های ایتام تحت سرپرست می گردد.

 

این گروه از خیرین با قرار دادن توانایی ها و یا تخصص خویش ، نیازهای خاص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تامین می نمایند.

 

باالهام ازآموزه های مکتب حیاتبخش اسلام وباانگیزه کمک رسانی مطلوب به ایتام وبمنظورایجاد بستری مناسب ومطمئن جهت گردآوری کمکهای نقدی وجوهات شرعی (زکات-کفاره و...) و صرف آن درراستای رفع نیازهای مادی ایتام،اعلام آمادگی کامل می نماید.لطفاً قبل ازواریز هرگونه وجوهات شرعی بامدیرعامل انجمن هماهنگ نمایید تاوجه فوق درمحل خویش هزینه گردد.

شرح مسئله

  شرح مسئله      امروزه هرچه بشر در سیر تاریخ و تکنولوژی پیش می رود بر دامنۀ افراد دارای اختلال رفتاری افزوده می گردد. اختلال رفتاری به مجموعه ای از رفتارانسانی اطلاق می گرددکه اغلب درعین حال از نظر قانونی مجرمانه نبوده ولی از نظر افکار عمومی جامعه نا مطلوب و غیر متعارف تلقی می گردد . لذا افراد مبتلا به اختلال رفتاری بعلت جامعه پذیر نبودن از دسترسی به منابع اجتماعی برای تأمین نیازهای متفاوت خود باز می مانند. احساس در حاشیه ماندن و محرومیت مقدمۀ ورود این افراد به جرگۀ مجرمان و افراد ضد اجتماعی می گردد . در اجتماعاتی که منابع و فرصت های لازم ، برای رشد و تعالی انسان به ترتیبی تدارک دیده شده اند به باور ، یک انسان متعارف استوار است . طبیعی است افرادی که از سعادت رفتار و آموزشهای تعامل اجتماعی محرومند ، عملا قادر به برخورداری عادلانه از فرصتها و منابع اجتماعی باز خواهند ماند و چاره ای جز دست یازیدن به رفتارهای غیر متعارف و ضد اجتماعی برای تامین نیازهای اولیۀ خود نخواهند داشت. یتیم ارومیه خیریه
      تحقیقات اجتماعی نشان داده این افراد بیش از هر عامل دیگر قربانی ضعف نهاد خانواده بوده بطوریکه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اکثریت این افراد را شامل می گردد. در عین حال انسان در هر سنی تحت تأثیر ناملایمات اجتماعی آسیب می بیند و در نتیجه به حدی از ظرفیت سلامت روانی و رفتاری آنان کاسته می شود که از منظر عمومی افراد نامطلوب شناخته می شود.
همین عامل به عنوان مانع اساسی در امر دسترسی اینگونه افراد به فرصت مشارکت در فعالیت های اجتماعی و مراودات انسانی ایفاء نقش می کند.