پرینت

باز هم مهر باز هم مهربانی باز هم بهار

 
 
    اواخر شهریور و آغاز مهر برای همة ما به یقین تداعی بخش روز های قشنگ کودکی و نوجوانی است . وقتی قاصدک های توی کوچه و حیاط را می بینیم که یا روی زمین آرام آرام حرکت می کنند و یا در خنکی هوا رو به پرواز هستند ، حالمان آنچنان دگرگون می شود که با تمام وجود به آن حس خوب کودکی و نوجوانی برمی گردیم .
    از اول مهر هرچه بگوئیم فقط خاطره می ماند و بس . صدای زنگ مدرسه و ناخداگاه جیغ و دادها و دوندگی هایی که برای رفع تشنگی  توی حیاط مدرسه بر پا می کردیم ، هر یک از ما به عشق روز اول مدرسه از چند روز قبل لباس ها و لوازم التحریرمان را بارها و بارها بررسی می کردیم که مبادا خریدهای جدیدمان از قلم افتاده باشد .
    شاید بارها برایمان پیش آمده باشد که به حسرت آن چیزی که می خواستیم و نخریده ایم روز اول مدرسه را شروع می کردیم . و چه سخت بود همان وسیله یا لباس را در کیف یا تن همکلاسیمان می دیدیم روز اول مدرسه برایمان تلخ ترین روز می شد .
    چه زیباست اگر تمام آن خاطرات بد گذشته خودمان را امروز برای کودک یتیمی که در حال رقم خوردن است حذف کنیم تا بتواند با خیالی آسوده و بدون کمبود نزد همکلاسان خود ، سالتحصیلی را با خوشحالی شروع کند تا در ذهنش این لحظات شیرین ثبت گردد . توقع یک کودک یا نوجوان توقع زیادی نیست ، دفتر ، کتاب ، لباس ، کیف و کفش نو که حق طبیعی هرکودکی است.
    همه قطعا به این نکته ظریف واقفیم که روزهای مدرسه به سرعت می گذرند و برگشت ناپذیرند . شاید هیچ چیز به اندازه نو بودن در روز های شروع سالتحصیلی شادی بخش نباشد . حسرت نداشته هایی که نه یک آرزوی بزرگ بلکه یک نیاز طبیعی است برای کودک یتیمی که صرفاً به جهت از دست دادن حامی مالی و دلسوز خود یعنی پدر و نیز شرایط سخت اقتصادی فعلی که به راستی همچون سنگی بزرگ کمر مادران فداکارشان را خم کرده است ، می تواند دنیای زیبا و قشنگ این کودکان را به دریایی از کینه و حسرت مبدل سازد و اثرات آن در دوران مختلف از زندگی و در آینده بر رفتار خود و نهایتاً جامعه اثر منفی گذارد .
    تجربه و نظریه روانشانسان نشان می دهد که عدم توجه به کمبودهای روحی و جسمی در زمان خود ، گاهاً حتی با بهبود شرایط معیشت کماکان با افرادی که در دوران کودکی با این نوع کمبودها مواجه بوده اند ، در ذهنشان باقی خواهند ماند .
    اما آنچه همه به آن قطعاً معقتدیم این است که فقر فرهنگی و آموزشی ناشی از ترک تحصیل ، زمینه ساز همه فقرهاست . بارها دیده ایم که کودکان یتیم و نیازمندی که مورد حمایت مالی و روحی افراد خیر و دلسوز واقع شده اند و حال در قامت مهندس ، پزشک ، معلم ، کارمند و ... توانسته اند با تشکیل زندگی ضمن ساختن آینده روشن برای خود ، در جامعه نیز خدماتی شایسته به همنوعان ارائه کنند .
    باشد که همیشه با عشق و آرامش از این روزها یاد کنند.
    و برای ما هر روز ، اول مهر است و هر روز ، آغاز پاییز و هر روز آغاز آموختن ، می خواهیم بیاموزیم . چشم به دهان معلم دوخته ایم تا بگوید و ما با جان و دل گوش کنیم و برای ابد در زندگی مان به یاد داشته باشیم .