پرینت

جشنواره فروش شیرینی

     ساختن که فقط آجر روی آجر گذاشتن نیست؛ ساختن این بار دستهای شماست، روى هم گذاشتن مهربانى و حضور گرم شمایى است كه به خانه اى امن و آباد براى كودكان مى اندیشید.

     مدیریت محترم شیرینی سرای کریمی با همراهی مؤسسه انجمن خیریه و عام المنفعه صالحین آذربایجان در روز جمعه پنجم آذر ماه 1395 ، جشنواره شیرینی خود را برگزار نمود. تمامي عوايد این جشنواره صرف هزینه‌های حمايت نگهداری از کودکان بی سرپرست خانه صالح ( پسران) و خانه امید گلستان (دختران ) مي‌شود.
 
     مدیریت و پرسنل پرمهر شیرینی سرای کریمی ارومیه كه برگزاری جشن را برعهده داشتند، چند روز از وقت ارزشمند خود را صرف آراستن و آماده‌سازی غرفه‌های جشنواره شیرینی كردند تا در كنار خیرین هميشگی انجمن به ياری كودكان بی سرپرست بيايند. میزها را آراستند و شيرينی ها را چيدند، محوطه را آب و جارو نمودند و محیط را برای حضور اعضای خانواده بزرگ انجمن مهيا كردند. نيكوكاران نيز با حضور در اين جشنواره حس همدلی و نوع‌دوستی را به خانه ما گره زدند و آرزو كردند تا كودكان در سلامت زير سقف امن زندگی کنند.
 
حضور نيكوكاران در روز سرد
 
     عشق و مهر حاميان نيكوكار كودكان بی سرپرست سبب شد تا در ساعات پایانی جشنواره ، خیابان استادان ارومیه در روز سرد پاییزی شاهد رفت و آمد ياوران هميشگی باشد. خیرینی كه كوچك و بزرگ، پير و جوان، زن و مرد با قدم‌های استوار و با اميد به آینده كودكان بی سرپرست زير سقف انجمن صالحین آذربایجان گرد هم آمدند. آنها در روز سرد پاييزی آمدند تا با حضور خود به كودكان انجمن دلگرمی بخشند؛ كودكی به سمت مادرش می دويد تا پول توجيبی امروزش را گرفته تا صندوق انجمن را پر كند. مادربزرگی همیشه مهربان عصازنان تمام غرفه‌ها را مي‌چرخيد تا با انتخاب خود شادی را به خانه پر از مهر كودكان انجمن گره بزند. داوطلب مددكاری از پزشکان سرشناس ارومیه با دستان خود شیرینی را به چاشنی عشق آميخته بود و در جشنواره با جان و دل فعالیت می كرد.