پرینت

میهمان ویژه خانه اميد گلستان ارومیه در آخرین روز ماه مبارک رمضان

ديدار صميمي اعضا ي شوراي اسلامي شهر اروميه از خانه اميد گلستان 

       امروز 92/5/17 فرزندان خانه امید گلستان میزبان جمعی از اعضاء شورای شهر بودند. اين ديدار كه با هماهنگي روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ارومیه صورت گرفت، اعضاي شورا با نو گلان عزيز مان ديداری صميمي و ساعتي ميهمان آنها شدند.

       در اين ديدار تمام اعضاي شورا از زحمات مدير عامل، مربيان و تمام كساني كه به تعليم و تربيت اين عزيزان مي پردازند قدرداني نموده و به رسم يادبود لوح و هدايايي تقديم عزيزان كردند.

تمام اعضاي شوراي اسلامي شهر تداوم اينگونه برنامه ها را از روابط عمومي شورا خواستار شدند.