پرینت

شروع سالتحصیلی جدید با حضور خادمان رضوی

        سومين دوره جشن‌های سراسری زير سايه خورشيد، با حضور خادمان حرم رضوی و میزبانی كودكان بی‌سرپرست و بدسرپرست هانيه اروميه، امروز 92/6/24 ، جشن‌ سراسری زير سايه خورشيد برگزار شد.

          از برنامه های جالب توجه در این دیدار، قرائت شعر امام رضا(ع) توسط کودکان بود که اشک را در چشمان خادمین و هیئت همراه جاری کرد. در این دیدار خادمین بارگاه هدایای آستان قدس رضوی را تقدیم کودکان کردند. خادمین بارگاه رضوی همچنین ضیافت شام را میهمان مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست هانیه بودند.