گروه بندی خیرین

انجمن پس از شناسایی ایتام توسط مددکاران و تشکیل پرونده و پذیرش ، مشخصات کودک را به خیرین داوطلب ارائه می دهد و داوطلب با پرداخت مبلغ تعیین شده از طرف موسسه ، کودکی را به طور خاص و با پرداخت مستمر ماهیانه حمایت می کند.

این خیرین با پرداختی مبالغ مستمر و ماهیانه تامین هزینه های جانبی ایتام تحت سرپرستی اعم از : آموزش ، درمان ، تامین مسکن ، تهیه لوازم ضروری زندگی ، تامین جهیزیه و ... را عهده دار می گردند.

کمکهای غیر نقدی و وجوه قربانی که توسط افراد خیر به موسسه ارائه می گردد . صرف نیاز های ایتام تحت سرپرست می گردد.

 

این گروه از خیرین با قرار دادن توانایی ها و یا تخصص خویش ، نیازهای خاص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تامین می نمایند.

 

باالهام ازآموزه های مکتب حیاتبخش اسلام وباانگیزه کمک رسانی مطلوب به ایتام وبمنظورایجاد بستری مناسب ومطمئن جهت گردآوری کمکهای نقدی وجوهات شرعی (زکات-کفاره و...) و صرف آن درراستای رفع نیازهای مادی ایتام،اعلام آمادگی کامل می نماید.لطفاً قبل ازواریز هرگونه وجوهات شرعی بامدیرعامل انجمن هماهنگ نمایید تاوجه فوق درمحل خویش هزینه گردد.

برنامه و طرحهای کمیتۀ امور شبه خانواده انجمن صالحین آذربایجان

 

 برنامه ي حمایت و توانمند سازی فرزندان ترخیصی

-اهداف برنامه

1-ارتقاء سطح کیفی زندگی فرزندان

2-پیشگیری از آسیبهای احتمالی اجتماعی به فرزندان

3-حفظ انسجام کیان خانواده فرزندان

4-حل مشکلات فردی ، اجتماعی و اقتصادی فرزندان

جامعه هدف

فرزندانی که از سوی مراجع قضائی حضانت ، نگهداری مراقبت آنان به سازمان بهزیستی سپرده شده و نهایتا با انجام فعالیت های مددکاری در خانه های کودک و نوجوان و یا خانواده تحت سرپرستی و مراقبت این بخش بوده و ترخیص گردیده اند و اکنون نیازمند حمایتهای این انجمن میباشند .

 

برنامه ي ارتقاء مهارتهای حرفه ای فرزندان تحت سر پرستی

-اهداف برنامه

1-ارتقاء سطح مهارتها وآشنایی با فنون حرفه ای فرزندان

2-فراهم نمودن زمینه های اشتغال مناسب فرزندان جهت بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی آنان پس از ترخیص

-جامعه هدف

کلیه فرزندان سنین 15 سال و بیشتر ساکن و در شرف ترخیص

الف- فرزندانی که به دلایل تخلف از ادامه تحصیل محروم گردیده اند .

ب- فرزندان مشغول به تحصیل که برنامه های آموزشی برای این گروه می بایستی در ایام فراغت و تعطیلات آنها در نظر گرفته شود.

 

برنامه ي آموزش نیروی انسانی شاغل در خانه های کودک و نوجوان هیات امنايي

-اهداف برنامه

تقویت و ارتقاء سطح علمی ، آگاهی و مهارتهای شغلی کارکنان مراکز

-جامعه هدف

نیروی انسانی شاغل در خانه های کودک و نوجوان غیر دولتی مدیران سرپرستان ، مربیان ، روانشناسان ، مددکاران و سایر کارکنان