پرینت

حق عضویت

نیکوکاران داوطلب در موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان علاوه بر کمک های غیر نقدی خود به عنوان خیر ، می توانند با پرداخت مبلغ مستمر بصورت ماهیانهبه عنوان حق عضویت ، موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان را یاری نمایند. در صورت تمایل فرم عضویت را پر فرمایید.