گروه بندی خیرین

انجمن پس از شناسایی ایتام توسط مددکاران و تشکیل پرونده و پذیرش ، مشخصات کودک را به خیرین داوطلب ارائه می دهد و داوطلب با پرداخت مبلغ تعیین شده از طرف موسسه ، کودکی را به طور خاص و با پرداخت مستمر ماهیانه حمایت می کند.

این خیرین با پرداختی مبالغ مستمر و ماهیانه تامین هزینه های جانبی ایتام تحت سرپرستی اعم از : آموزش ، درمان ، تامین مسکن ، تهیه لوازم ضروری زندگی ، تامین جهیزیه و ... را عهده دار می گردند.

کمکهای غیر نقدی و وجوه قربانی که توسط افراد خیر به موسسه ارائه می گردد . صرف نیاز های ایتام تحت سرپرست می گردد.

 

این گروه از خیرین با قرار دادن توانایی ها و یا تخصص خویش ، نیازهای خاص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تامین می نمایند.

 

باالهام ازآموزه های مکتب حیاتبخش اسلام وباانگیزه کمک رسانی مطلوب به ایتام وبمنظورایجاد بستری مناسب ومطمئن جهت گردآوری کمکهای نقدی وجوهات شرعی (زکات-کفاره و...) و صرف آن درراستای رفع نیازهای مادی ایتام،اعلام آمادگی کامل می نماید.لطفاً قبل ازواریز هرگونه وجوهات شرعی بامدیرعامل انجمن هماهنگ نمایید تاوجه فوق درمحل خویش هزینه گردد.

باز هم مهر باز هم مهربانی باز هم بهار

 
 
    اواخر شهریور و آغاز مهر برای همة ما به یقین تداعی بخش روز های قشنگ کودکی و نوجوانی است . وقتی قاصدک های توی کوچه و حیاط را می بینیم که یا روی زمین آرام آرام حرکت می کنند و یا در خنکی هوا رو به پرواز هستند ، حالمان آنچنان دگرگون می شود که با تمام وجود به آن حس خوب کودکی و نوجوانی برمی گردیم .
    از اول مهر هرچه بگوئیم فقط خاطره می ماند و بس . صدای زنگ مدرسه و ناخداگاه جیغ و دادها و دوندگی هایی که برای رفع تشنگی  توی حیاط مدرسه بر پا می کردیم ، هر یک از ما به عشق روز اول مدرسه از چند روز قبل لباس ها و لوازم التحریرمان را بارها و بارها بررسی می کردیم که مبادا خریدهای جدیدمان از قلم افتاده باشد .
    شاید بارها برایمان پیش آمده باشد که به حسرت آن چیزی که می خواستیم و نخریده ایم روز اول مدرسه را شروع می کردیم . و چه سخت بود همان وسیله یا لباس را در کیف یا تن همکلاسیمان می دیدیم روز اول مدرسه برایمان تلخ ترین روز می شد .
    چه زیباست اگر تمام آن خاطرات بد گذشته خودمان را امروز برای کودک یتیمی که در حال رقم خوردن است حذف کنیم تا بتواند با خیالی آسوده و بدون کمبود نزد همکلاسان خود ، سالتحصیلی را با خوشحالی شروع کند تا در ذهنش این لحظات شیرین ثبت گردد . توقع یک کودک یا نوجوان توقع زیادی نیست ، دفتر ، کتاب ، لباس ، کیف و کفش نو که حق طبیعی هرکودکی است.
    همه قطعا به این نکته ظریف واقفیم که روزهای مدرسه به سرعت می گذرند و برگشت ناپذیرند . شاید هیچ چیز به اندازه نو بودن در روز های شروع سالتحصیلی شادی بخش نباشد . حسرت نداشته هایی که نه یک آرزوی بزرگ بلکه یک نیاز طبیعی است برای کودک یتیمی که صرفاً به جهت از دست دادن حامی مالی و دلسوز خود یعنی پدر و نیز شرایط سخت اقتصادی فعلی که به راستی همچون سنگی بزرگ کمر مادران فداکارشان را خم کرده است ، می تواند دنیای زیبا و قشنگ این کودکان را به دریایی از کینه و حسرت مبدل سازد و اثرات آن در دوران مختلف از زندگی و در آینده بر رفتار خود و نهایتاً جامعه اثر منفی گذارد .
    تجربه و نظریه روانشانسان نشان می دهد که عدم توجه به کمبودهای روحی و جسمی در زمان خود ، گاهاً حتی با بهبود شرایط معیشت کماکان با افرادی که در دوران کودکی با این نوع کمبودها مواجه بوده اند ، در ذهنشان باقی خواهند ماند .
    اما آنچه همه به آن قطعاً معقتدیم این است که فقر فرهنگی و آموزشی ناشی از ترک تحصیل ، زمینه ساز همه فقرهاست . بارها دیده ایم که کودکان یتیم و نیازمندی که مورد حمایت مالی و روحی افراد خیر و دلسوز واقع شده اند و حال در قامت مهندس ، پزشک ، معلم ، کارمند و ... توانسته اند با تشکیل زندگی ضمن ساختن آینده روشن برای خود ، در جامعه نیز خدماتی شایسته به همنوعان ارائه کنند .
    باشد که همیشه با عشق و آرامش از این روزها یاد کنند.
    و برای ما هر روز ، اول مهر است و هر روز ، آغاز پاییز و هر روز آغاز آموختن ، می خواهیم بیاموزیم . چشم به دهان معلم دوخته ایم تا بگوید و ما با جان و دل گوش کنیم و برای ابد در زندگی مان به یاد داشته باشیم .