گروه بندی خیرین

انجمن پس از شناسایی ایتام توسط مددکاران و تشکیل پرونده و پذیرش ، مشخصات کودک را به خیرین داوطلب ارائه می دهد و داوطلب با پرداخت مبلغ تعیین شده از طرف موسسه ، کودکی را به طور خاص و با پرداخت مستمر ماهیانه حمایت می کند.

این خیرین با پرداختی مبالغ مستمر و ماهیانه تامین هزینه های جانبی ایتام تحت سرپرستی اعم از : آموزش ، درمان ، تامین مسکن ، تهیه لوازم ضروری زندگی ، تامین جهیزیه و ... را عهده دار می گردند.

کمکهای غیر نقدی و وجوه قربانی که توسط افراد خیر به موسسه ارائه می گردد . صرف نیاز های ایتام تحت سرپرست می گردد.

 

این گروه از خیرین با قرار دادن توانایی ها و یا تخصص خویش ، نیازهای خاص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تامین می نمایند.

 

باالهام ازآموزه های مکتب حیاتبخش اسلام وباانگیزه کمک رسانی مطلوب به ایتام وبمنظورایجاد بستری مناسب ومطمئن جهت گردآوری کمکهای نقدی وجوهات شرعی (زکات-کفاره و...) و صرف آن درراستای رفع نیازهای مادی ایتام،اعلام آمادگی کامل می نماید.لطفاً قبل ازواریز هرگونه وجوهات شرعی بامدیرعامل انجمن هماهنگ نمایید تاوجه فوق درمحل خویش هزینه گردد.

جشنواره فروش شیرینی

     ساختن که فقط آجر روی آجر گذاشتن نیست؛ ساختن این بار دستهای شماست، روى هم گذاشتن مهربانى و حضور گرم شمایى است كه به خانه اى امن و آباد براى كودكان مى اندیشید.

     مدیریت محترم شیرینی سرای کریمی با همراهی مؤسسه انجمن خیریه و عام المنفعه صالحین آذربایجان در روز جمعه پنجم آذر ماه 1395 ، جشنواره شیرینی خود را برگزار نمود. تمامي عوايد این جشنواره صرف هزینه‌های حمايت نگهداری از کودکان بی سرپرست خانه صالح ( پسران) و خانه امید گلستان (دختران ) مي‌شود.
 
     مدیریت و پرسنل پرمهر شیرینی سرای کریمی ارومیه كه برگزاری جشن را برعهده داشتند، چند روز از وقت ارزشمند خود را صرف آراستن و آماده‌سازی غرفه‌های جشنواره شیرینی كردند تا در كنار خیرین هميشگی انجمن به ياری كودكان بی سرپرست بيايند. میزها را آراستند و شيرينی ها را چيدند، محوطه را آب و جارو نمودند و محیط را برای حضور اعضای خانواده بزرگ انجمن مهيا كردند. نيكوكاران نيز با حضور در اين جشنواره حس همدلی و نوع‌دوستی را به خانه ما گره زدند و آرزو كردند تا كودكان در سلامت زير سقف امن زندگی کنند.
 
حضور نيكوكاران در روز سرد
 
     عشق و مهر حاميان نيكوكار كودكان بی سرپرست سبب شد تا در ساعات پایانی جشنواره ، خیابان استادان ارومیه در روز سرد پاییزی شاهد رفت و آمد ياوران هميشگی باشد. خیرینی كه كوچك و بزرگ، پير و جوان، زن و مرد با قدم‌های استوار و با اميد به آینده كودكان بی سرپرست زير سقف انجمن صالحین آذربایجان گرد هم آمدند. آنها در روز سرد پاييزی آمدند تا با حضور خود به كودكان انجمن دلگرمی بخشند؛ كودكی به سمت مادرش می دويد تا پول توجيبی امروزش را گرفته تا صندوق انجمن را پر كند. مادربزرگی همیشه مهربان عصازنان تمام غرفه‌ها را مي‌چرخيد تا با انتخاب خود شادی را به خانه پر از مهر كودكان انجمن گره بزند. داوطلب مددكاری از پزشکان سرشناس ارومیه با دستان خود شیرینی را به چاشنی عشق آميخته بود و در جشنواره با جان و دل فعالیت می كرد.