اساسنامه

 فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1) نام مؤسسه : موسسه خیریه و غیر انتفاعی انجمن صالحین آذربایجان است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2) نوع فعالیت : کلیۀ فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی می باشد.

ماده 3) محل : مرکز اصلی انجمن در شهر ارومیه به نشانی خیابان خیام شمالی ، خیابان خانباباخان 2 ، شمارۀ 42 ، کد پستی

ماده 4) تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیۀ اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارند.

ماده 5 ) مدت فعالیت : انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نا محدود تشکیل می گردد.

ماده 8 ) اهداف : اهداف انجمن عبارتند از :

1-     اجرای مجموعه فعالیت ها به منظور صیانت از حقوق ، کرامت و منافع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و تدارک امکانات در جهت تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ، رشد و بالندگی معنوی ، علمی ، آموزشی و خودکفایی آنان.

2-     ارائۀ خدمات روان شناسی ، مشاوره ای و مددکاری به کودکان و نوجوانان خانواده های کم درآمد آسیب پذیر به منظور توانمند سازی و تداوم زندگی نزد خانوادۀ خود و یا بستگان با صلاحیت با همکاری سازمانهای ذیربط.

3-     کمک و امداد رسانی به سازمانها و موسسات خیریه دست اندرکار حمایت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

4-     تاسیس مجتمع های  فرهنگی ، تربیتی و ورزشی و یا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در سطح استان به منظور تقویت رفتارهای اجتماعی ، سلامت جسمی ، روانی و تامین اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

5-     تاسیس خانه های کودکان و نوجوانان بصورت روزانه و یا شبانه روزی به منظور مراقبت و پرورش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سطح استان با کسب مجوز از سازمان بهزیستی.

6-     تاسیس مهد کودک بصورت خیریه و هیئت امنایی ویا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین در سطح استان به منظور اموزش و توانمند سازی کودکان پیش دبستان این مناطق.

7-     کمک به غنی سازی زمینه های پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به منظور بروز خلاقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنان.

8-     انجام مطالعات آماری و برسی مستمر مشکلات و نیاز مندیهای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست استان با همکاری سازمانهای ذیربط و دانشگاههای داخل و خارج استان به منظور برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنان.

9-     برگزاری سمینارها ، گردهم آئی های ملی و منطقه ای در ارتباط با مسائل کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و استفاده از دانش و تجارب مراکز دانشگاهی و تشکل های غیر دولتی و حمایت از کودکان.

10- برگزاری دوره های آموزشی برای والدین و خانواده ها در مناطق حاشیه نشین و کمتر توسعه یافته استان به منظور ارتقاء سطح آگاهی و شناخت نیازمندی ها و حقوق کودکان و نوجوانان با همکاری سازمانهای ذیربط.