چشم انداز انجمن

 چشم انداز آموزشی :

            یکی از مهم ترین چشم اندازهای موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان توجه به آموزش کودکان است . آموزش از ارکان و پایه های تربیتی و به نوعی آینده نگری محسوب می شود . موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان در راستای فعالیت های آموزشی خود ضمن تجهیز مکان های مناسب در خانه به لوازم مختلف آموزشی و کمک آموزشی از تخصص نیروهای فعال به ویژه خیران نیز استفاده می کند. در راستای نیل به این هدف در انجمن کمیته آموزشی و پرورشی تشکیل شده و وظیفه اصلی این کمیته پایش کلیه امور آموزشی فرزندان ، تغییرات و تحولات آموزشی و پرورشی می باشد.

چشم انداز پرورشی و تربیتی:

           امور پرورشی و تربیتی همواره مورد توجه و تأکید هیأت مدیره و هیأت امنا موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان می باشد . در این رابطه تشکیل کلاس های مختلف آموزشی در زمینه های فرهنگی ، ورزشی، علمی، درسی و …. و همچنین برپایی اردو های تربیتی ، زیارتی و سیاحتی از جمله این برنامه هاست.

چشم انداز اشتغال زایی ، کاریابی و ازدواج:

            در موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان پس از اینکه فرزندان به سن قانونی می رسند ، همانند مرحله تحصیل ، اشتغال و استخدام و ازدواج فرزندان نیز جرء برنامه هیات مدیره می باشد . در حال حاضر تعدادی از فرزندان در صنعت تاسیسات مکانیکی رشته ساختمان و اجرای سقف کناف مشغول بکار می باشند. از دیگر فعالیت های حمایتی فرزندان بحث ادامه تحصیل تا مقاطع دانشگاهی و سپس ازدواج آنان است که حتی پس از ازدواج نیز حمایتاز آنان تداوم و استمرار دارد.

چشم انداز ورزشی و تحصیلی:

           در موسسه خیریه انجمن صالحین آذربایجان بخش تحصیل و ورزش جایگاه ویژه ای دارد . توجه به تحصیل در رأس فعالیت هاست و امکانات تجهیزات ، مناسب و لازم برای فرزندان در نظر گرفته شده است. ورزش نیز در موسسه خیریه انجمن صالحین آذربایجان مورد استقبال فرزندان قرارگرفته است به طوری که رشته شنا در دو سال متوالی 1390و1391 رتبه یک و در رشته دو میدانی رتبه دوم کشوری از افتخارات انجمن می باشد.


چشم انداز توسعه:

            توسعه ، تجهیز و نوسازی خوابگاه ها و خانۀ نگهداری فرزندان در سطح استان آذربایجان غربی همواره مورد توجه اعضای هیأت امناء و هیات مدیره و مدیر عامل می باشد . تا کنون خوابگاه های فرزندان به وسایل جدید آموزشی ، تفریحی ، ورزشی و ….مجهز شده و توسعه آنها نیز مورد توجه قرار دارد است.