اهداف موسسه

اهداف انجمن عبارتند از :

  • اجرای مجموعه فعالیت ها به منظور صیانت از حقوق ، کرامت و منافع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و تدارک امکانات در جهت تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ، رشد و بالندگی معنوی ، علمی ، آموزشی و خودکفایی آنان.

 

  • ارائۀ خدمات روان شناسی ، مشاوره ای و مددکاری به کودکان و نوجوانان خانواده های کم درآمد آسیب پذیر به منظور توانمند سازی و تداوم زندگی نزد خانوادۀ خود و یا بستگان با صلاحیت با همکاری سازمانهای ذیربط.

 

  • کمک و امداد رسانی به سازمانها و موسسات خیریه دست اندرکار حمایت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

 

  • تاسیس مجتمع های  فرهنگی ، تربیتی و ورزشی و یا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در سطح استان به منظور تقویت رفتارهای اجتماعی ، سلامت جسمی ، روانی و تامین اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

 

  • تاسیس خانه های کودکان و نوجوانان بصورت روزانه و یا شبانه روزی به منظور مراقبت و پرورش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سطح استان با کسب مجوز از سازمان بهزیستی.

 

  • تاسیس مهد کودک بصورت خیریه و هیئت امنایی ویا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین در سطح استان به منظور اموزش و توانمند سازی کودکان پیش دبستان این مناطق.

 

  • کمک به غنی سازی زمینه های پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به منظور بروز خلاقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنان.

 

  • انجام مطالعات آماری و برسی مستمر مشکلات و نیاز مندیهای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست استان با همکاری سازمانهای ذیربط و دانشگاههای داخل و خارج استان به منظور برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنان.

 

  • برگزاری سمینارها ، گردهم آئی های ملی و منطقه ای در ارتباط با مسائل کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و استفاده از دانش و تجارب مراکز دانشگاهی و تشکل های غیر دولتی و حمایت از کودکان.

 

  • برگزاری دوره های آموزشی برای والدین و خانواده ها در مناطق حاشیه نشین و کمتر توسعه یافته استان به منظور ارتقاء سطح آگاهی و شناخت نیازمندی ها و حقوق کودکان و نوجوانان با همکاری سازمانهای ذیربط.