گروه بندی خیرین

انجمن پس از شناسایی ایتام توسط مددکاران و تشکیل پرونده و پذیرش ، مشخصات کودک را به خیرین داوطلب ارائه می دهد و داوطلب با پرداخت مبلغ تعیین شده از طرف موسسه ، کودکی را به طور خاص و با پرداخت مستمر ماهیانه حمایت می کند.

این خیرین با پرداختی مبالغ مستمر و ماهیانه تامین هزینه های جانبی ایتام تحت سرپرستی اعم از : آموزش ، درمان ، تامین مسکن ، تهیه لوازم ضروری زندگی ، تامین جهیزیه و ... را عهده دار می گردند.

کمکهای غیر نقدی و وجوه قربانی که توسط افراد خیر به موسسه ارائه می گردد . صرف نیاز های ایتام تحت سرپرست می گردد.

 

این گروه از خیرین با قرار دادن توانایی ها و یا تخصص خویش ، نیازهای خاص کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تامین می نمایند.

 

باالهام ازآموزه های مکتب حیاتبخش اسلام وباانگیزه کمک رسانی مطلوب به ایتام وبمنظورایجاد بستری مناسب ومطمئن جهت گردآوری کمکهای نقدی وجوهات شرعی (زکات-کفاره و...) و صرف آن درراستای رفع نیازهای مادی ایتام،اعلام آمادگی کامل می نماید.لطفاً قبل ازواریز هرگونه وجوهات شرعی بامدیرعامل انجمن هماهنگ نمایید تاوجه فوق درمحل خویش هزینه گردد.

شرح مسئله

  شرح مسئله      امروزه هرچه بشر در سیر تاریخ و تکنولوژی پیش می رود بر دامنۀ افراد دارای اختلال رفتاری افزوده می گردد. اختلال رفتاری به مجموعه ای از رفتارانسانی اطلاق می گرددکه اغلب درعین حال از نظر قانونی مجرمانه نبوده ولی از نظر افکار عمومی جامعه نا مطلوب و غیر متعارف تلقی می گردد . لذا افراد مبتلا به اختلال رفتاری بعلت جامعه پذیر نبودن از دسترسی به منابع اجتماعی برای تأمین نیازهای متفاوت خود باز می مانند. احساس در حاشیه ماندن و محرومیت مقدمۀ ورود این افراد به جرگۀ مجرمان و افراد ضد اجتماعی می گردد . در اجتماعاتی که منابع و فرصت های لازم ، برای رشد و تعالی انسان به ترتیبی تدارک دیده شده اند به باور ، یک انسان متعارف استوار است . طبیعی است افرادی که از سعادت رفتار و آموزشهای تعامل اجتماعی محرومند ، عملا قادر به برخورداری عادلانه از فرصتها و منابع اجتماعی باز خواهند ماند و چاره ای جز دست یازیدن به رفتارهای غیر متعارف و ضد اجتماعی برای تامین نیازهای اولیۀ خود نخواهند داشت. یتیم ارومیه خیریه
      تحقیقات اجتماعی نشان داده این افراد بیش از هر عامل دیگر قربانی ضعف نهاد خانواده بوده بطوریکه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اکثریت این افراد را شامل می گردد. در عین حال انسان در هر سنی تحت تأثیر ناملایمات اجتماعی آسیب می بیند و در نتیجه به حدی از ظرفیت سلامت روانی و رفتاری آنان کاسته می شود که از منظر عمومی افراد نامطلوب شناخته می شود.
همین عامل به عنوان مانع اساسی در امر دسترسی اینگونه افراد به فرصت مشارکت در فعالیت های اجتماعی و مراودات انسانی ایفاء نقش می کند.

       طبیعی است باز ماندن هر انسان از روابط مثبت و سازنده با محیط اجتماعی به مفهوم عدم دسترسی طبیعی و راحت به منابع و فرصت های اجتماعی برای تأمین نیازهای متفاوت خواهد بود . تجربه نشان داده افرادی که  در جامعه تحت عنوان پرورشگاهی شناخته می شوند قربانیان اصلی این نوع عوارض هستند . اینگونه افراد هر چند درمحیط پرورشگاه از حداقل های نیاز های معنوی انسانی وگاه بیش از حد اقل ها برخور دار می گردند ولی به علت رشد و پرورش در یک محیط غیر متعارف در مقایسه با محیط خانواده از آموزش مهارتهای اجتماعی و نحوۀ تقابل با افراد جامعه باز می مانند. و اغلب این افراد بعلت سفید یا سیاه دیدن امور قادر به حراست از خود در مواجهه با آسیب های موجود در محیط خود چون اعتیاد، و افراد غیر موجه نیستند.

        در گذشتۀ نه چندان دور در بهترین شرایط اجتماعی بیش از یک جواب برای برخورد با این مشکل اجتماعی وجود نداشت و آن نگهداری و ایزوله کردن شبانه روزی این افراد در مؤسساتی تحت عنوان کانونهای کار آموزی بود. هر چند تعدادی از این افرادمی توانستند دراین مؤسسات در حد قابل قبولی با یک یا چند حرفه آشنا گردند ولی به علت یافتن فرصت مبادلۀ تجارب بد و دوری از محیط واقع اجتماعی عملا کلیۀ زحمات کارکنان و هزینه های انجام شده بی نتیجه می ماند و بعد از ترخیص از این مؤسسات خیلی زود دوباره به این مؤسسات باز می گشتند.
      مؤسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان مسئوليت رسيدگي ونگهداري وپرورش و حمايت مادي ومعنوي فرزنداني كه بنا به دلائلي به طور دائم يا موقت از سرپرست موثر و با صلاحيت محروم گرديده اند ، را بعهده دارد . با عنايت به اينكه سياست بنيادين مؤسسه ايجاد زمينه زندگي سالم كودك در محيط خانواده ميباشد زندگي موقت كودكان در محيطهاي غير از خانواده (مراکز شبانه روزي) صرفا به صورت موقت صورت ميگيرد.

       كارشناسان ومسئولين مربوطه موظفند تا با به كارگيري نیروی کارشناسی مناسب، زمينه هاي انتقال سالم كودكان به زندگي در خانواده را فراهم نموده ونظارت بر روند زندگي آنان در خانواده را پيگيري نمايند. بنابراين در طول مدت زندگي کودک ونوجوان در مراکز شبه خانواده ميبايست هموارهپيگيري لازم جهت فراهم آوردن زمينه هاي مادي ومعنوي به منظور اجتناب از اقامت درازمدت و انتقال موفق فرزندبه خانواده و جامعه انجام پذيرد.